सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°५७′३६″N ७६°३′०″E