सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२६′२४″N ७७°२५′१२″E