सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४८°३३′५९″N ५५°४६′३८″W