सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१८′०″N ७७°२४′०″E