सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°३३′३६″N ७६°२५′१२″E