सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३९°२६′१०″N ९७°२२′५८″W