सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२८°४२′०″N ७७°१२′०″E