सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°५५′१२″N ७५°५२′१२″E