सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

९°५८′५″N ७६°१४′३८″E