सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५२°४२′३०″N २१°४′३०″E