सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५१°३१′१०″N ०°७′३७″W