सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५१°३०′२२″N ०°७′५६″W