सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५१°२९′५६″N ०°३६′३१″E