सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५१°२८′०″N ११°५८′०″E