सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५१°२३′२२″N ३०°५′५७″E