सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५१°७′३९″N १°१८′४४″E