सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

५०°४३′३०″N २°५६′२४″W