सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४४°४२′५″N ७°५′३५″E