सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४३°४६′३६″N ११°१५′३४″E