सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४२°४४′५७″N ७३°४८′७″W