सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४०°०′०″N ३०°०′०″W