सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३५°०′०″N ७०°०′०″W