सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३४°२५′५५″N ७३°३२′१३″E