सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३३°६′१४″N ७७°३७′४६″E