सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३२°१३′२८″N ७६°९′२४″E