सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३२°३′०″N ११८°४६′०″E