सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३१°३६′१७″N ७४°३४′२३″E