सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३०°२२′४२″N ७६°४६′५१″E