सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°२३′२४″N ४८°०′११″E