सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२८°४१′२४″N ७७°१२′३६″E