सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२८°३६′३८″N ७७°६′११″E