सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°५४′४९″N ७८°४′४१″E