सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°२९′२१″N ९५°२१′३६″E