सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°४२′३″N ९२°४९′४९″E