सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°३८′४७″N ८४°५४′२१″E