सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°१५′४″N ८१°२२′३२″E