सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°१३′१४″N ९४°२८′३५″E