सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°२१′०″N ७४°३७′४८″E