सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°१६′४″N ८२°५९′२८″E