सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°५३′५१″N ९३°४९′४७″E