सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°५२′०″N ९२°२२′०″E