सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°४५′१४″N ९३°५५′४०″E