सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°४१′४५″N ८४°५९′२९″E