सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°४९′३६″N ७८°४६′३०″E