सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°२६′३०″N ८५°८′४५″E