सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°३७′१२″N ७७°४५′०″E