सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°३३′०″N ७५°४५′३६″E