सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°५२′१२″N ७३°३०′०″E