सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°४८′०″N ८०°१०′४८″E