सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°२६′७″N ७९°७′२५″E